Επίσκεψη στο Μύλο του Γερώνυμου

30 Οκτ. 2015
Το προνηπιακό τμήμα του σταθμού μας στα πλαίσια της διαθεματικής διδασκαλίας από το "Σιτάρι στο ψωμί" επισκέφθηκε το Μύλο του Γερώνυμου στη χώρα όπου ο κύριος Ζουγανέλης Νίκος μας εξήγησε όλη τη διαδικασία που ακολουθούσαν στο παρελθόν για να φτιάξουν το αλεύρι στους ανεμόμυλους.