Καθημερινές Δραστηριότητες

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σε όλα μας τα τμήματα τα παιδιά εμπλέκονται σε διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπου έρχονται σε επαφή με διαφορετικά υλικά και τεχνικές. Οι εικαστικές τέχνες βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τη φαντασία τους, να συγκεντρώνουν την προσοχή τους και να καλλιεργούν δεξιότητες (λεπτή κινητικότητα, οργάνωση χώρου, ανάπτυξη πρωτοβουλίας).

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Φυσική Αγωγή παρέχει στα παιδιά, μέσα από διάφορες δραστηριότητες, τη δυνατότητα να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες και γνώσεις ανάπτυξης και διατήρησης της φυσικής κατάστασης. Στόχος μας είναι με τη βοήθεια της γυμνάστριας μας τα παιδιά να βελτιώσουν τις βασικές κινητικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν συμπεριφορές που προάγουν την υγεία τους. Τέλος μέσα απο τα διάφορα κινητικά παιχνίδια μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά. 

 

ΠΡΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μέσα από διάφορες προμαθηματικές δραστηριότητες τα παιδιά εξοικειώνονται με τη χρήση των αριθμών στη καθημερινότητα κάνοντας συγκρίσεις, ταξινομήσεις, μετρήσεις. Συγχρόνως τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αναπαράγουν σχήματα καθώς επίσης να ομαδοποιούν αντικείμενα και να ξεχωρίζουν σύνολα.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
Τα παιδιά στο σχολείο μας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν παραστάσεις κουκλοθέατρου. Μαγεύονται από τη γοητεία που προσφέρει ο κόσμος του κουκλοθέατρου, το οποίο τα ψυχαγωγεί και συμβάλλει στην αισθητική τους ανάπτυξη. Τους δίνει την ευκαιρία να ταυτίζονται με τους ήρωες, γεγονός που συντελεί στη διαφύλαξη και προαγωγή της ψυχικής τους υγείας. Στην ειδικά διαμορφωμένη γωνιά της τάξης παίζουν με τις κούκλες του κουκλοθέατρου και μέσω του παιχνιδιού έχουν την ευκαιρία να βιώσουν καθημερινές δραστηριότητες, να αντιμετωπίσουν τυχόν φοβίες και δυσάρεστες καταστάσεις και γενικότερα να εκφραστούν ελεύθερα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ
Στην προσπάθειά μας για καλύτερη ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου των παιδιών χρησιμοποιούμε λεκτικές και προγραφικές ασκήσεις, συζητήσεις, δημιουργία παραμυθιών – ιστοριών από τα παιδιά, αφήγηση παραμυθιού, περιγραφή γεγονότων και εικόνων.

Αγγλική Γλώσσα
Γίνεται μια γνωριμία με την Αγγλική γλώσσα μέσω παιχνιδιών εκμάθησης εύκολων λέξεων καθώς επίσης και απομνημόνευση μικρών και απλών τραγουδιών.

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με το θεατρικό παιχνίδι μέσα από μια διαρκή μίμηση προσώπων, γεγονότων και παραμυθιών τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και νιώθουν το συναίσθημα της χαράς. Ανακαλύπτουν το σώμα τους, τα χρώματα, τη μουσική, τη δημιουργία και πλουτίζουν το συναίσθημά τους.Η δραματοποίηση τα βοηθά να καλλιεργήσουν καλλιτεχνικές δεξιότητες και να διασκεδάσουν.