"Μοίκονος"

13 Αυγ. 2013
Το Προνηπιακό τμήμα του σταθμού μας το καλοκαίρι του 2013 πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στο χώρο του συναιτερισμού ανακύκλωσης Μοίκονος όπου οι εθελοντές του συνεταιρισμού τους εξήγησαν πως γίνεται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών. Έπειτα με τη βοήθεια της Κας Κουσαθανά Μαριάννας τα παιδιά κατασκεύασαν ένα καρπούζι με ανακυκλωσιμα υλικά.